Прво место помеѓу 50 бизнис идеи

img1
February 10, 2020 0 Comments

БИНТЕРН освои прво мето помеѓу 50 бизнис идеи на локален настан како дел од проектот “EMPLOYOUTH” кој беше реализиран од страна на Преда Плус Фондација и Факултетот за Информатички и Комуникациски Технологии во Битола. Во оваа програма учевствуваа 50 бизнис идеи од пелагонискиот регион. Целта на овој проект беше намалување на невработеноста кај младите преку поттикнување на претприемачко размислување и нивно подготвување за отоворање на свој бизнис. Проектот беше резлизиран од фебруари до октомври 2019 година од кои на крајот беа избрани 10 идеи кои ќе учевствуваат на презентација на нивните бизнис планови пред бизнис ангели и VC инвеститори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *