За нас

Бинтерн претставува онлајн платформа која ги поврзува студентите со компаниите за пракса и вработување. Ние му помагаме на студентите да пронајдат пракса и да добијат вештини кои ќе му помогнат да станат порфесионалци.

Нашата цел и визија е намалување на невработеноста во Македонија, особено помеѓу младите лица.

Контактирајте нѐ